WITRYNA ARCHIWALNA

bieżący adres to

bip.mieroszow.pl

 

Ważne informacje


ZAKUP WĘGLA po preferencyjnych cenach w Gminie Mieroszów!!!

Gospodarstwa domowe z terenu Gminy Mieroszów ogrzewające mieszkanie/dom piecem na węgiel, które zgłosiło ten sposób ogrzewania w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków może nabyć od Gminy Mieroszów węgiel w cenie 2.000,00 PLN za tonę.

Maksymalna ilość węgla zakupionego przez jedno gospodarstwo domowe w roku 2022 wynosi 1,5 tony oraz kolejne 1,5 tony w roku 2023.

Wzór wniosku dostępny jest na stronie bip.mieroszow.pl w "aktualnościach" lub w wersji papierowej do pobrania w:

* Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieroszowie ul Żeromskiego 32 58-350 Mieroszów,

* BOK Urząd Miejski w Mieroszowie Plac Niepodległości 1 58-350 Mieroszów pokój nr 1

Wnioski można składać do dnia 24 listopada 2022 roku w Ośrodku Pomocy Społecznej w Mieroszowie w godzinach pracy ośrodka lub elektronicznie poprzez skrzynkę ePUAP: /OPSmieroszow/SkrytkaESP

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem: 502207683 lub 74 845 82 62

Do pobrania:

 

 

 


 

Mieroszów, dnia 07.11.2022 r.

I N F O R M A C J A

 

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022 poz. 2236) Gmina Mieroszów przystąpiła do zakupu paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Ilość paliwa stałego dostępna dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego wynosi 1500 kg do dnia 31 grudnia 2022 r.


 

Urząd Miejski w Mieroszowie

Adres: pl. Niepodległości 1
58-350 Mieroszów
tel.: 74 30 30 188
e-mail: urzad@mieroszow.pl
Burmistrz Mieroszowa: Andrzej Lipiński
Zastępca Burmistrza Mieroszowa: Mariusz Pawlak
Skarbnik gminy: Joanna Błażuk
Sekretarz gminy: Ewa Kisztelińska
Godziny urzędowania: poniedziałki, wtorki i czwartki od 7:00 do 15:00
środy: od 7:00 do 16:00
piątki: od 7:00 do 14:00
  Skargi i Wnioski można składać do Burmistrza lub Zastępcy:
- w środy w godzinach od 13:00 do 16:00
  Skargi i Wnioski można składać do Przewodniczącej Rady Miejskiej Mieroszowa:
- w środy w godzinach od 14:30 do 16:00
konto bankowe urzędu: Gmina Mieroszów
Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze
50 8395 0001 0021 8115 2000 0010
konto na odbiór odpadów komunalnych: Gmina Mieroszów
Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze
34 8395 0001 0021 8115 2000 0007
więcej informacji
Strona Mieroszowa http://www.mieroszow.pl/