Informacja - dodatek węglowy

Szanowni Państwo,
Ruszył nabór wniosków na tzw "dodatek węglowy"
Najważniejsze informacje dla Mieszkańców:
1. Postępowania dotyczące przyznawania dodatku węglowego będą prowadzone w Ośrodku Pomocy Społecznej w Mieroszowie ul Żeromskiego 32 58-350 Mieroszów - telefon 74 84 58 262
2. Wnioski wg wzoru wskazanego w Rozporządzeniu Ministerstwa Klimatu i Środowiska z dnia 16 sierpnia 2022 roku (poz 1712) będą przyjmowane i rozpatrywane w OPS Mieroszów, natomiast składać wnioski można w:
* OPS Mieroszów - pokój nr 4
* BOK Urząd Miejski w Mieroszowie - pokój nr 1
* lub skrzynka ePUAP: /OPSmieroszow/SkrytkaESP
3. Wnioski można składać do 30 listopada br.
4. Rozpatrzenie wniosku następuje w okresie 30 dni od jego wpływu.
5. Wzór wniosku o dodatek węglowy znajdą Państwo w komentarzu.
 
 
Do pobrania: