Pokaż # 
Tytuł Autor
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie w kultury fizycznej i sportu, działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego i turystyki w 2020 roku Obsługa BIP
Wyniki konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu, działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz działań na rzecz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w roku 2019 - część II Obsługa BIP
Wyniki konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu, działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz działań na rzecz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w roku 2019 - część 1 Obsługa BIP
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu, działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz działań na rzecz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w roku 2019. Obsługa BIP
Wyniki konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu, działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz działań na rzecz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w roku 2018 Obsługa BIP
Ogłoszenie Burmistrza Mieroszowa na kandydatów komisji konkursowych w 2018 roku Obsługa BIP
Ogłoszenie Otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku Obsługa BIP
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu, działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz działań na rzecz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w roku 2017 Obsługa BIP
Wyniki konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu, działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz działań na rzecz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w roku 2016 Obsługa BIP
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu, działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz działań na rzecz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w roku 2016 Obsługa BIP