Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, działań na rzecz osób niepełnosprawnych, w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz działań na rzecz kultury

ZARZĄDZENIE w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert PDF

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w roku 2021 PDF

Oświadczenie DOC

Klauzula informacyjna DOC