Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, na rzecz osób w wieku emerytalnym, na rzecz kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego i turystyki

Treść ogłoszenia PDF

Oświadczenie DOCX

Klauzula informacyjna DOC

Zarządzenie 75/2022 ws konkursu PDF