Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku w zakresie wspierania i upowszechnia kultury fizycznej

Zarządzenie Nr 1/2023 Burmistrza Mieroszowa z dnia 5 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zada n publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na rok 2023 PDF

Załącznik Nr 1 PDF

Załącznik Nr 2 DOCX

Załącznik Nr 3 DOCX