Obsługa biuletynu

Instrukcja obsługi

Opis sposobu korzystania z informacji zawartych w BIP.

Do nawigacji po stronie Biuletynu Informacji Publicznej służy Menu (po lewej i prawej stronie).

Jest ono podzielone na Kategorie, które grupują informacje z poszczególnych działów tematycznych.

Po wciśnięciu lewego przycisku myszy informacje zapisane w danej pozycji MENU wyświetlają się bądź w postaci kolejnych podmenu w głównej części strony bądź w postaci informacji docelowej w środkowej części ekranu.

W nagłówku większości informacji znajdują się informacje o dacie utworzenia, ostatniej aktualizacji (na dole ekranu).

Jeżeli występują dane do pobrania - to aby je odczytać nalzęy pobrać te dane i zapisać na syaku lokalnym

Do odcztytywania poszczególnych formatów plików służą programy:

- PDF - Adobe Reader

- XLS - Excel Viewer

- DOC - Word Viewer