Zgodnie z przepisami prawa Burmistrz Mieroszowa jest obowiązany do zamieszczania danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku w Publicznie dostępnych wykazach. Burmistrz Mieroszowa prowadzi własny Publicznie dostępny wykaz danych, korzystając z aplikacji utrzymywanej i administrowanej przez Ministerstwo Środowiska. Ministerstwo Środowiska nieodpłatnie udostępnia organom administracji aplikację do samodzielnego prowadzenia wykazów. Poniżej zamieszczamy link, pod którym dostępne są karty informacyjne o dokumentach środowiskowych właściwe dla Burmistrza Mieroszowa: https://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam?clearParams=true&cid=77640

Zgodnie z art. 7 ust. 6b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.) Burmistrz prowadzi w formie elektronicznej ewidencję udzielonych i cofniętych zezwoleń, o których mowa w ust. 1 tj. w zakresie: opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części. Mając na uwadze powyższe, poniżej zamieszczamy link, pod którym dostępne są karty informacyjne dotyczące w/w zezwoleń wydawanych zgodnie z właściwością przez Burmistrza Mieroszowa:

https://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam?clearParams=true&urzad=&cid=820159

Pokaż # 
Tytuł Autor
Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Farma fotowoltaiczna Mieroszów 3 MW” Obsługa BIP
Zawiadomienie-obwieszczenie z dnia 20.10.2022 Burmistrza Mieroszowa o wydaniu postanowienia Obsługa BIP
OBWIESZCZENIE – z dnia 15.02.2022 r. o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa sieci wodociągowej w Nowym Siodle Gmina Mieros Obsługa BIP
OBWIESZCZENIE – z dnia 15.02.2022 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa sieci wodociągowej w Nowym Siodle Gmina Mieroszów” Obsługa BIP
OBWIESZCZENIE – z dnia 07.01.2022 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa sieci wodociągowej w Nowym Siodle /Gmina Mieroszów/”, na terenie działek nr ewid.: 76, 77, 81, 85/2, 92, Obsługa BIP
Obwieszczenie z dnia 06.12.2021 r. ws wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa sieci wodociągowej w Nowym Siodle "Gmina Mieroszów" Obsługa BIP
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla postępowania "Budowa stacji paliw wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Mieroszów powiat wałbrzyski” Obsługa BIP
Zawiadomienie o podaniu do publicznej wiadomości dla postępowania "Budowa stacji paliw wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Mieroszów powiat wałbrzyski” Obsługa BIP
ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji postępowanie „Budowa stacji paliw wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Mieroszów powiat wałbrzyski” Obsługa BIP
Obwieszczenie z dnia 19.10.2021 r. ws wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji paliw wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Mieroszów powiat wałbrzyski”, na terenie działki nr ewid. Obsługa BIP