Konto do wpłat za odpady komunalne

Poniżej zamieszczamy dane konta na które należy wnosić opłaty za wywóz odpadów komunalnych:

Gmina Mieroszów

pl. Niepodległości 1

58-350 Mieroszów

 

konto: 34 8395 0001 0021 8115 2000 0007

 

Opłaty należy wpłacać do 15-go każdego miesiąca za miesiąc bieżący

 

UWAGA: 

1. Przy wypełnianiu druku przelewu , w miejscu wpłacający prosimy każdorazowo wpisywać nazwisko osoby, która złożyła deklarację czyli właściciela nieruchomości. 

Powyższe dotyczy również gdy wpłaty dokonują osoby inne niż właściciel.

2. W sytuacji gdy opłata jest realizowana  drogą elektroniczną (przez internet) przez osoby inne niż właściciel, w tytule przelewu prosimy o wpisanie nazwiska właściciela i adresu lokalu.