Pokaż # 
Tytuł Utworzono Autor
Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym do właścicieli nieruchomości sąsiedniej na najem na czas nieoznaczony nieruchomości zabudowanej położonej w Sokołowsku przy ulicy Słonecznej 5A 09 listopad 2021 Obsługa BIP
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż zabudowanych działek gruntu numer 71/29 i 71/30 położonych w obrębie Sokołowsko 05 listopad 2021 Obsługa BIP
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż zabudowanej działki gruntu numer 84/3, obręb Mieroszów 2 05 listopad 2021 Obsługa BIP
Ogłoszenie o V przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu niemieszkalnego w Mieroszowie przy Placu Niepodległości 11 05 listopad 2021 Obsługa BIP
Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych bez zabudowań, położonych w obrębie Mieroszów 1 przy ul. Kościelnej, składających się z działek nr 395/15 i nr 395/16 o łącznej powierzchni 0,0054 ha 03 listopad 2021 Obsługa BIP
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu numer 167/1 i 167/2 położonych w obrębie Mieroszów 1 02 listopad 2021 Obsługa BIP
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu numer 248/3; 248/4 i 248/5 położonych w obrębie Kowalowa 02 listopad 2021 Obsługa BIP
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego numer 10 i lokalu niemieszkalnego położonego w Sokołowsku przy ulicy Unisławskiej 2 02 listopad 2021 Obsługa BIP
Ogłoszenie o VII przetargu ustnym ograniczonym do rolników indywidualnych na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu numer 431 położonej w obrębie Unisław Śląski 25 październik 2021 Obsługa BIP
Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym do rolników indywidualnych na sprzedaż niezabudowanej numer 467/3 w obrębie Mieroszów 1 o powierzchni 1,9601 ha 12 październik 2021 Obsługa BIP
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na najem na czas oznaczony 25 lat z przeznaczeniem na produkcję energii z odnawialnego źródła - usytuowanie instalacji fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą techniczną i elektroenergetyczną 06 październik 2021 Obsługa BIP
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości-lokalu mieszkalnego w Mieroszowie przy ulicy Krótkiej 2/2 30 wrzesień 2021 Obsługa BIP
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych bez zabudowań, położonych w obrębie Mieroszów 1 przy ul. Kościelnej, składających się z działek nr 395/15 i nr 395/16 o łącznej powierzchni 0,0054 ha 13 wrzesień 2021 Obsługa BIP
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu numer 15 i 13/4 położonych w obrębie Golińsk 03 wrzesień 2021 Obsługa BIP
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu numer 426/10 położonej w obrębie Mieroszów 2 03 wrzesień 2021 Obsługa BIP