Informacja o składzie Rady Seniorów

1. Maria Chmielnicka - Przewodnicząca,
2. Grażyna Drochomirecka - Zastępca Przewodniczącej,
3. Dorota Kolanko - Sekretarz,
4. Borkowska Genowefa,
5. Gabriela Brzęcka,
6. Jadwiga Jurkin,
7. Jadwiga Kobus,
8. Kowal Eliza,
9. Kowalewicz Cecylia,
10. Teresa Leszko,
11. Lisowska Halina.