Informacje dotycząca wyborów 2019

Więcej informacji o Wyborach znajdą Państwo w serwisie informacyjnym o wyborach do Sejmu i Senatu - https://wybory.gov.pl/