Informacja o wynikach wyborów w Sołectwie Kamionka

Sołtys: Aleksandra Bucka

Rada Sołecka:

Grażyna Witasik - Przewodnicząca

Irmina Gierejko-Kołowiecka - Zastępca Przewodniczącej

Kamila Parys - Członek