Pokaż # 
Tytuł Autor
Zapytanie ofertowe - usługi - Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu dla drogi krajowej nr 35 w Unisławiu Śląskim w zakresie montażu radarowych wyświetlaczy prędkości Obsługa BIP
Zapytanie ofertowe - usługi - wykonanie rozszerzonych przeglądów pięcioletnich obiektów mostowych w ciągu dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Mieroszów Obsługa BIP
"Zapytanie ofertowe - roboty budowlane - wykonanie skoczni do skoku w dal i trójskoku zlokalizowanej na terenie dz. nr ewid. 150/1 obr. Mieroszów 2" (II postępowanie) Obsługa BIP
Przetarg nieograniczony - roboty budowlane - Przebudowa drogi nr 116314D (km 0+000 - 0+350) w ciągu ul. Osiedle w Sokołowsku – intensywne opady deszczu w dniach 30-31 lipca 2014 r. Obsługa BIP
Zapytanie ofertowe -usługi - wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania polegającego na oświetlenia budynku Urzędu Miejskiego w Mieroszowie przy pl. Niepodległości 1 Obsługa BIP
Zapytanie ofertowe - roboty budowlane - wykonanie skoczni do skoku w dal i trójskoku zlokalizowanej na terenie dz. nr ewid. 150/1 obr. Mieroszów 2" Obsługa BIP
Przetarg nieograniczony - roboty budowlane - Wykonanie przebudowy ulicy Wysokiej w Mieroszowie – etap I Obsługa BIP
Przetarg nieograniczony - usługi - Zimowe utrzymanie dróg, chodników i gminnych terenów komunalnych w Mieroszowie i Gminie Mieroszów w sezonie zimowym 2017/2018 (II postępowanie) Obsługa BIP
Przetarg nieograniczony - usługi - Zimowe utrzymanie dróg, chodników i gminnych terenów komunalnych w Mieroszowie i Gminie Mieroszów w sezonie zimowym 2017/2018 Obsługa BIP
Przetarg nieograniczony - usługi - Kompleksowa obsługa bankowa Gminy Mieroszów oraz jej jednostek organizacyjnych. Obsługa BIP