Pokaż # 
Tytuł Autor
Zapytanie ofertowe na oprac. komplek. dok. proj-wyk dla inwestycji pn.: „Usunięcie kolizji sieci elektroenergetycznej z projektowaną inwestycją Rozbudowy szkoły podstawowej, budowy hali sportowej przy ul. Wolności 19 w Mieroszowie (dz. nr 119/1) Obsługa BIP
Zapytanie ofertowe na ,,Wykonanie przeglądów rocznych obiektów mostowych w ciągu dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Mieroszów" Obsługa BIP
Modernizacja obiektu mostowego położonego na dz. nr ewid. 261/1 obr. Mieroszów 1 – etap I Obsługa BIP
Zapytanie ofertowe dot. opracowania i wdrożenia systemu CMS dla strony bip.mieroszow.p Obsługa BIP
Zapytanie ofertowe: Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej , zlokalizowanych na dz. 322/3 i 319 wraz z robotami towarzyszącymi Obsługa BIP
Zapytanie ofertowe: „Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Kościelnej w Mieroszowie” Obsługa BIP
Zapytanie ofertowe pn. Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych w systemie zaprojektuj i wybuduj dla zadania, pn.: „Czesko – polski szlak im. Pavla Hečka” Obsługa BIP
Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn. "Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mieroszów" w 2022 roku Obsługa BIP
Budowa chodnika przy drodze powiatowej ul. Kwiatowa w Mieroszowie Obsługa BIP
Zapytanie ofertowe na Przygotowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Publicznej Szkoły Podstawowej w Mieroszowie oraz budowy hali sportowo-rekreacyjnej Obsługa BIP