Pokaż # 
Tytuł Autor
Zmiana Studium Mieroszow-ogloszenie-wylozenie Obsługa BIP
Przystąpienie studium Mieroszow, Rybnica Leśna - ogłoszenie Obsługa BIP
Przystapienie MPZP Mieroszów, Rybnica Leśna - ogłoszenie Obsługa BIP
Obwieszczenie z dnia 25.11.2022 o przyjęciu dokumentów wymagającego udziału społeczeństwa Obsługa BIP
Obwieszczenie Burmistrza Mieroszowa z dnia 22.08.2022 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dot. uchwały Rady Miejskiej Mieroszowa nr XXXV/212/2021 z dnia 27.05.2021 r., w sprawie przystąpienia do s Obsługa BIP
Obwieszczenie Burmistrza Mieroszowa z dnia 22.08.2022 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów zlokalizowanych w Unisławiu Śląskim oraz Łącznej w gminie Mieroszów Obsługa BIP
Obwieszczenie Burmistrza Mieroszowa z dnia 11.07.2022 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w granicach działki nr 63 obr. Unisław Śląski, gm. Mieroszów Obsługa BIP
Obwieszczenie Burmistrza Mieroszowa z dnia 27.06.2022 o przystąpieniu do sporządzenia zmiany w części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mieroszów Obsługa BIP
Obwieszczenie Burmistrza Mieroszowa z dnia 09.05.2022 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Wysokiej w Mieroszowie Obsługa BIP
Obwieszczenie wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mieroszów Obsługa BIP