Pokaż # 
Tytuł Autor
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku w zakresie wspierania i upowszechnia kultury fizycznej Obsługa BIP
Wyniki Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publ. w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz działań na rzecz kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego i turystyki w 2022 roku Obsługa BIP
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, na rzecz osób w wieku emerytalnym, na rzecz kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego i turystyki Obsługa BIP
Wyniki Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publ. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2022 roku Obsługa BIP
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku w zakresie wspierania i upowszechnia kultury fizycznej Obsługa BIP
Wyniki Otwartego Konkursu Ofert na real. zadań publ. w zakr. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, działań na rzecz osób niepełnosprawnych, w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz działań na rzecz kultury 2021 Obsługa BIP
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, działań na rzecz osób niepełnosprawnych, w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz działań na rzecz kultury Obsługa BIP
Wyniki konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu, działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz działań na rzecz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w roku 2020 Obsługa BIP
Ogłoszenie o II otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku Obsługa BIP
Informacja o unieważnieniu otwartego konkursu ofert Obsługa BIP