Informacje dla osób niesłyszących

Urząd Miejski w Mieroszowie zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (t, j. Dz. U. z 2017 r. poz.1824), udostępnia usługę pozwalającą na komunikowanie się, przez którą należy rozumieć w szczególności wykorzystanie środków wspierających komunikowanie się.

Urząd Miejski zapewnia możliwość korzystania przez osoby uprawnione z pomocy tłumacza języka migowego, przy załatwianiu spraw urzędowych.

Urząd Miejski zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza PJM, SJM, SKOGN. Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 426).

Urząd Miejski informuje, że będzie korzystał z usług tłumaczy migowych wpisanych do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Dolnośląskiego.

Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

W celu zgłoszenia chęci skorzystania z usługi tłumacza języka migowego należy złożyć wniosek:

  • w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mieroszowie, Plac Niepodległości 1, parter, pokój nr 1 - Biuro Obsługi Klienta,
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
  • telefonicznie, za pośrednictwem osoby trzeciej, pod nr 74 30 30 010.