Ogłoszenie wyników konsultacji społecznych Burmistrza Mieroszowa z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie podziału sołectwa Rybnica Leśna na dwa odrębne sołectwa: Rybnica Leśna i Kamionka oraz nadania statutów nowo powstałym sołectwom