Zgodnie z przepisami prawa Burmistrz Mieroszowa jest obowiązany do zamieszczania danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku w Publicznie dostępnych wykazach. Burmistrz Mieroszowa prowadzi własny Publicznie dostępny wykaz danych, korzystając z aplikacji utrzymywanej i administrowanej przez Ministerstwo Środowiska. Ministerstwo Środowiska nieodpłatnie udostępnia organom administracji aplikację do samodzielnego prowadzenia wykazów. Poniżej zamieszczamy link, pod którym dostępne są karty informacyjne o dokumentach środowiskowych właściwe dla Burmistrza Mieroszowa: https://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam?clearParams=true&cid=77640

Zgodnie z art. 7 ust. 6b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.) Burmistrz prowadzi w formie elektronicznej ewidencję udzielonych i cofniętych zezwoleń, o których mowa w ust. 1 tj. w zakresie: opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części. Mając na uwadze powyższe, poniżej zamieszczamy link, pod którym dostępne są karty informacyjne dotyczące w/w zezwoleń wydawanych zgodnie z właściwością przez Burmistrza Mieroszowa:

https://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam?clearParams=true&urzad=&cid=820159

Pokaż # 
Tytuł Autor
Eksploatacja złoża melafiru „Rybnica I” w Rybnicy Leśnej gm. Mieroszów pow. Obsługa BIP
Obwieszczenie w sprawie wydania postanowienia w postępowaniu administracyjnym o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia "Eksploatacja złoża melafiru Rybnica I w Rybnicy Leśnej, gmina Mieroszów, powiat Wałbrzych" Obsługa BIP
Zawiadomienie o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania inwestycji na środowisko w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegającej na "przebudowie drogi powia Obsługa BIP
Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu w sprawie wydania opinii o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przebudowy drogi powiatowej Różana - Kochanów Obsługa BIP
Postanowienie o dopuszczeniu Stowarzyszenia Nowoczesny Wałbrzych do udziału w postępowaniu w sprawie Eksploatacji złoża melafiru Rybnica I w Rybnicy Leśnej Obsługa BIP
Postanowienie Burmistrza Mieroszowa o dopuszczeniu Stowarzyszenia Nowoczesny Wałbrzych z siedzibą przy ul. Zakopiańskiej 2/5 w Wałbrzychu do udziału na prawach strony w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Obsługa BIP
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie wydania postanowienia odmawiającego uzgodnienia warunków realizacji inwestycji polegającej na eksploatacji złoża melafiru Rybnica I w Rybnicy Leśnej Obsługa BIP
Obwieszczenie w sprawie wydania postanowienia w postępowaniu administracyjnym o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia " Eksploatacja złoża melafiru Rybnica I w Rybnicy Leśnej, gmina Mieroszów, powiat Wałbrzych" Obsługa BIP