Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na najem na czas oznaczony 25 lat z przeznaczeniem na produkcję energii z odnawialnego źródła - usytuowanie instalacji fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą techniczną i elektroenergetyczną

Ogłoszenie o przetargu PDF
Oświadczenie osoby fizycznej PDF
Oświadczenie osoby prawnej PDF
Projekt umowy PDF