Miejsce zagospodarowania odpadów

Miejsce zagospodarowania odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Mieroszów zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „ Sanikom” Sp. z o.o.
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów
58-420 Lubawka, ul. Zielona 30