Zgodnie z przepisami prawa Burmistrz Mieroszowa jest obowiązany do zamieszczania danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku w Publicznie dostępnych wykazach. Burmistrz Mieroszowa prowadzi własny Publicznie dostępny wykaz danych, korzystając z aplikacji utrzymywanej i administrowanej przez Ministerstwo Środowiska. Ministerstwo Środowiska nieodpłatnie udostępnia organom administracji aplikację do samodzielnego prowadzenia wykazów. Poniżej zamieszczamy link, pod którym dostępne są karty informacyjne o dokumentach środowiskowych właściwe dla Burmistrza Mieroszowa: https://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam?clearParams=true&cid=77640

Zgodnie z art. 7 ust. 6b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.) Burmistrz prowadzi w formie elektronicznej ewidencję udzielonych i cofniętych zezwoleń, o których mowa w ust. 1 tj. w zakresie: opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części. Mając na uwadze powyższe, poniżej zamieszczamy link, pod którym dostępne są karty informacyjne dotyczące w/w zezwoleń wydawanych zgodnie z właściwością przez Burmistrza Mieroszowa:

https://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam?clearParams=true&urzad=&cid=820159

Pokaż # 
Tytuł Autor
OBWIESZCZENIE – z dnia 20.09.2021 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji paliw wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Mieroszów powiat wałbrzyski”, na terenie działki Obsługa BIP
OBWIESZCZENIE – z dnia 09.09.2021 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji paliw wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Mieroszów powiat wałbrzyski”, na terenie działki Obsługa BIP
Obwieszczenie z dn 11.08.2021 r. ws. wydania decyzji o środow. uwarunk. zgody na realizację przedsięw. pn.: „Budowa stacji paliw wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Mieroszów pow. wałbrzyski”, na terenie działki nr ewid.387 obręb Mieroszów 2 Obsługa BIP
OBWIESZCZENIE – z dnia 30.07.2021 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji paliw wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Mieroszów powiat wałbrzyski”, na terenie działki Obsługa BIP
OBWIESZCZENIE – z dn 14.06.2021 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji paliw wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Mieroszów powiat wałbrzyski” Obsługa BIP
OBWIESZCZENIE – dnia 14.05.2021 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji paliw wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Mieroszów powiat wałbrzyski”, na terenie działki nr Obsługa BIP
OBWIESZCZENIE – ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania z dnia 13.05.2021 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji paliw wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Mieroszów Obsługa BIP
Obwieszczenie Burmistrza Mieroszowa z dnia 21.04.2021 o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża melafiru „Rybnica Leśna I” Obsługa BIP
Obwieszczenie Burmistrza Mieroszowa z dnia 16.12.2020 dot. „Modernizacja drogi powiatowej Unisław Śląski – Rybnica Leśna – Grzmiąca..." Obsługa BIP
Obwieszczenie Burmistrza Mieroszowa z dnia 30.11.2020 dot."Przebudowa drogi powiatowej nr 3362D w Rybnicy Leśnej" - 15.12.2020 Obsługa BIP